flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Інформація щодо порядку і підстав звернення громадян до суду при реалізації ними виборчих прав

18 січня 2019, 14:34

     Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчого процесу чергових виборів президента України з 31 грудня 2018 року. Відповідно до Постанови Верховної Ради України  №2631-VIII від 26 листопада 2018 року чергові вибори Президента України призначені на 31 березня 2019 року.

      Корабельний районний суд м.Миколаєва нагадує, що захист порушених або оспорюваних прав, свобод та інтересів фізичних та юридичних осіб у період підготовки до виборів та у процесі їх проведення врегульований Кодексом адміністративного судочинства України.

      Місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничних виборчих комісій, дільничних комісій з референдуму, членів цих комісій, адміністративні справи щодо уточнення списку виборців, позовні заяви щодо дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та референдум.

     У відповідності до ст.273 КАС України позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, комісії з референдуму, членів цих комісій, якщо вони мали місце до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду у п’ятиденний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, але не пізніше двадцять другої години дня, що передує дню голосування, якщо вони що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, позовні заяви може бути подано до адміністративного суду у дводенний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

     Суд вирішує адміністративні справи, визначені цією статтею, у дводенний строк після надходження позовної заяви. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли до дня голосування, вирішуються судом у дводенний строк, але не пізніше ніж за дві години до початку голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, вирішуються судом до закінчення голосування. Адміністративні справи за позовними заявами, що надійшли у день голосування, але після закінчення голосування, вирішуються судом у дводенний строк після надходження позовної заяви.

      У відповідності до ст.274 КАС України позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування.

      Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно.

      Рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців виконуються негайно. Оскарження рішення адміністративного суду щодо внесення змін у списки виборців не перешкоджає його виконанню.

      У відповідності до ст.275 КАС України позовні заяви щодо дій чи бездіяльності засобів масової інформації, інформаційних агентств, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації та інформаційних агентств, що порушують законодавство про вибори та референдум якщо вони мали місце до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду у п’ятиденний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, але не пізніше двадцять другої години дня, що передує дню голосування, якщо вони що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, позовні заяви може бути подано до адміністративного суду у дводенний строк із дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності.

     Суд, установивши порушення законодавства про вибори чи референдум, визначає у рішенні спосіб захисту порушених прав та інтересів, а також порядок усунення усіх наслідків цих порушень відповідно до закону або приймає інше визначене законом рішення. У разі виявлення порушень, що можуть бути підставою для притягнення до відповідальності не за правилами цього Кодексу, суд постановляє окрему ухвалу з повідомленням про наявність таких порушень і надсилає її до органів чи осіб, уповноважених вжити у зв’язку з цим заходів, встановлених законом.

       Апеляційні скарги на судові рішення за наслідками розгляду справ, визначених статтями 273-277 цього Кодексу, можуть бути подані у дводенний строк з дня їх проголошення, а на судові рішення, ухвалені до дня голосування, - не пізніш як за чотири години до початку голосування.

    Судом апеляційної інстанції у справах щодо виборчого процесу, розглянутих Корабельним районним судом м.Миколаєва, є П’ятий апеляційний адміністративний суд (65082, м.Одеса, вул.Софіївська 19)

      Суд апеляційної інстанції розглядає справу у дводенний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження з повідомленням учасників справи. Апеляційна скарга на судове рішення, що було ухвалене до дня голосування, розглядається не пізніше ніж за дві години до початку голосування.

 

Прес-секретар

Корабельного районного

суду м.Миколаєва